Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/06/2023

ĐB 054076
Nhất 60969
Nhì 64054
Ba 55511 14609
09101 34885 81170 40849
73324 73963 67924
Năm 5023
Sáu 7498 2178 9346
Bảy 680
Tám 01
Đầu
0 09, 01, 01
1 11
2 24, 24, 23
3
4 49, 46
5 54
6 69, 63
7 76, 70, 78
8 85, 80
9 98
Đuôi
0 70, 80
1 11, 01, 01
2
3 63, 23
4 54, 24, 24
5 85
6 76, 46
7
8 98, 78
9 69, 09, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/05/2023

ĐB 569179
Nhất 72488
Nhì 11719
Ba 51898 25004
89620 55868 80915 13955
47539 03740 99430
Năm 8513
Sáu 4585 8129 8932
Bảy 729
Tám 00
Đầu
0 04, 00
1 19, 15, 13
2 20, 29, 29
3 39, 30, 32
4 40
5 55
6 68
7 79
8 88, 85
9 98
Đuôi
0 20, 40, 30, 00
1
2 32
3 13
4 04
5 15, 55, 85
6
7
8 88, 98, 68
9 79, 19, 39, 29, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/05/2023

ĐB 723029
Nhất 74030
Nhì 02673
Ba 47972 20969
89928 42398 47379 61674
00395 96772 98475
Năm 2220
Sáu 4329 9594 0315
Bảy 453
Tám 30
Đầu
0
1 15
2 29, 28, 20, 29
3 30, 30
4
5 53
6 69
7 73, 72, 79, 74, 72, 75
8
9 98, 95, 94
Đuôi
0 30, 20, 30
1
2 72, 72
3 73, 53
4 74, 94
5 95, 75, 15
6
7
8 28, 98
9 29, 69, 79, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/05/2023

ĐB 320593
Nhất 61385
Nhì 06540
Ba 34293 51414
47477 31966 86013 03168
93554 50604 75944
Năm 3121
Sáu 3289 6178 5459
Bảy 945
Tám 89
Đầu
0 04
1 14, 13
2 21
3
4 40, 44, 45
5 54, 59
6 66, 68
7 77, 78
8 85, 89, 89
9 93, 93
Đuôi
0 40
1 21
2
3 93, 93, 13
4 14, 54, 04, 44
5 85, 45
6 66
7 77
8 68, 78
9 89, 59, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/05/2023

ĐB 791458
Nhất 81491
Nhì 78395
Ba 00590 74522
14406 95286 61037 55561
22020 58134 32130
Năm 1933
Sáu 4708 4817 9938
Bảy 205
Tám 61
Đầu
0 06, 08, 05
1 17
2 22, 20
3 37, 34, 30, 33, 38
4
5 58
6 61, 61
7
8 86
9 91, 95, 90
Đuôi
0 90, 20, 30
1 91, 61, 61
2 22
3 33
4 34
5 95, 05
6 06, 86
7 37, 17
8 58, 08, 38
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/04/2023

ĐB 400766
Nhất 68626
Nhì 85228
Ba 28999 83454
11455 85050 90945 54902
28067 11094 80485
Năm 5686
Sáu 5318 8728 7015
Bảy 639
Tám 16
Đầu
0 02
1 18, 15, 16
2 26, 28, 28
3 39
4 45
5 54, 55, 50
6 66, 67
7
8 85, 86
9 99, 94
Đuôi
0 50
1
2 02
3
4 54, 94
5 55, 45, 85, 15
6 66, 26, 86, 16
7 67
8 28, 18, 28
9 99, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/04/2023

ĐB 183209
Nhất 43707
Nhì 19673
Ba 92189 32317
16507 30341 97516 86455
13494 01823 62956
Năm 9869
Sáu 0021 8394 9663
Bảy 590
Tám 59
Đầu
0 09, 07, 07
1 17, 16
2 23, 21
3
4 41
5 55, 56, 59
6 69, 63
7 73
8 89
9 94, 94, 90
Đuôi
0 90
1 41, 21
2
3 73, 23, 63
4 94, 94
5 55
6 16, 56
7 07, 17, 07
8
9 09, 89, 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/04/2023

ĐB 298062
Nhất 64885
Nhì 85302
Ba 67650 87462
61216 78048 23497 21843
82950 01871 32094
Năm 1076
Sáu 5930 2854 8478
Bảy 601
Tám 81
Đầu
0 02, 01
1 16
2
3 30
4 48, 43
5 50, 50, 54
6 62, 62
7 71, 76, 78
8 85, 81
9 97, 94
Đuôi
0 50, 50, 30
1 71, 01, 81
2 62, 02, 62
3 43
4 94, 54
5 85
6 16, 76
7 97
8 48, 78
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/04/2023

ĐB 705710
Nhất 91756
Nhì 80128
Ba 37766 22314
21658 15221 89346 24019
66487 20013 95893
Năm 7439
Sáu 2341 8405 9210
Bảy 700
Tám 87
Đầu
0 05, 00
1 10, 14, 19, 13, 10
2 28, 21
3 39
4 46, 41
5 56, 58
6 66
7
8 87, 87
9 93
Đuôi
0 10, 10, 00
1 21, 41
2
3 13, 93
4 14
5 05
6 56, 66, 46
7 87, 87
8 28, 58
9 19, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 31/03/2023

ĐB 004504
Nhất 92328
Nhì 74324
Ba 10744 66603
67680 85903 23718 57943
30201 41720 70803
Năm 3945
Sáu 3915 1993 3327
Bảy 765
Tám 17
Đầu
0 04, 03, 03, 01, 03
1 18, 15, 17
2 28, 24, 20, 27
3
4 44, 43, 45
5
6 65
7
8 80
9 93
Đuôi
0 80, 20
1 01
2
3 03, 03, 43, 03, 93
4 04, 24, 44
5 45, 15, 65
6
7 27, 17
8 28, 18
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/03/2023

ĐB 396334
Nhất 94081
Nhì 10299
Ba 71550 68852
37138 41695 33172 30070
63830 14003 32543
Năm 9545
Sáu 9078 0907 4674
Bảy 062
Tám 97
Đầu
0 03, 07
1
2
3 34, 38, 30
4 43, 45
5 50, 52
6 62
7 72, 70, 78, 74
8 81
9 99, 95, 97
Đuôi
0 50, 70, 30
1 81
2 52, 72, 62
3 03, 43
4 34, 74
5 95, 45
6
7 07, 97
8 38, 78
9 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/03/2023

ĐB 795055
Nhất 84304
Nhì 98259
Ba 38589 18105
08067 86126 06286 92239
77614 66622 18831
Năm 8997
Sáu 3700 7341 4233
Bảy 618
Tám 85
Đầu
0 04, 05, 00
1 14, 18
2 26, 22
3 39, 31, 33
4 41
5 55, 59
6 67
7
8 89, 86, 85
9 97
Đuôi
0 00
1 31, 41
2 22
3 33
4 04, 14
5 55, 05, 85
6 26, 86
7 67, 97
8 18
9 59, 89, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/03/2023

ĐB 565937
Nhất 99682
Nhì 37544
Ba 39537 92742
77264 07833 05533 63664
90898 93243 12624
Năm 6259
Sáu 7801 8746 8220
Bảy 533
Tám 44
Đầu
0 01
1
2 24, 20
3 37, 37, 33, 33, 33
4 44, 42, 43, 46, 44
5 59
6 64, 64
7
8 82
9 98
Đuôi
0 20
1 01
2 82, 42
3 33, 33, 43, 33
4 44, 64, 64, 24, 44
5
6 46
7 37, 37
8 98
9 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/03/2023

ĐB 807756
Nhất 92020
Nhì 46811
Ba 60924 22099
16678 88327 88210 49445
75414 82358 90491
Năm 5968
Sáu 4262 1737 0896
Bảy 235
Tám 93
Đầu
0
1 11, 10, 14
2 20, 24, 27
3 37, 35
4 45
5 56, 58
6 68, 62
7 78
8
9 99, 91, 96, 93
Đuôi
0 20, 10
1 11, 91
2 62
3 93
4 24, 14
5 45, 35
6 56, 96
7 27, 37
8 78, 58, 68
9 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/02/2023

ĐB 867728
Nhất 36641
Nhì 85205
Ba 97741 51289
92706 73008 43308 95567
87936 19406 18310
Năm 5197
Sáu 9542 9916 8042
Bảy 611
Tám 59
Đầu
0 05, 06, 08, 08, 06
1 10, 16, 11
2 28
3 36
4 41, 41, 42, 42
5 59
6 67
7
8 89
9 97
Đuôi
0 10
1 41, 41, 11
2 42, 42
3
4
5 05
6 06, 36, 06, 16
7 67, 97
8 28, 08, 08
9 89, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/02/2023

ĐB 429399
Nhất 49954
Nhì 77670
Ba 25209 97877
71437 98378 06109 87328
50111 23514 69347
Năm 1658
Sáu 0056 6314 2853
Bảy 499
Tám 10
Đầu
0 09, 09
1 11, 14, 14, 10
2 28
3 37
4 47
5 54, 58, 56, 53
6
7 70, 77, 78
8
9 99, 99
Đuôi
0 70, 10
1 11
2
3 53
4 54, 14, 14
5
6 56
7 77, 37, 47
8 78, 28, 58
9 99, 09, 09, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/02/2023

ĐB 294029
Nhất 47664
Nhì 58258
Ba 88399 94818
86455 93888 56696 18314
77329 85575 58686
Năm 2612
Sáu 2071 8534 2611
Bảy 891
Tám 10
Đầu
0
1 18, 14, 12, 11, 10
2 29, 29
3 34
4
5 58, 55
6 64
7 75, 71
8 88, 86
9 99, 96, 91
Đuôi
0 10
1 71, 11, 91
2 12
3
4 64, 14, 34
5 55, 75
6 96, 86
7
8 58, 18, 88
9 29, 99, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/02/2023

ĐB 520062
Nhất 78527
Nhì 06010
Ba 04085 29102
76585 35321 28077 58862
90176 82578 81367
Năm 4114
Sáu 9261 1911 8935
Bảy 500
Tám 31
Đầu
0 02, 00
1 10, 14, 11
2 27, 21
3 35, 31
4
5
6 62, 62, 67, 61
7 77, 76, 78
8 85, 85
9
Đuôi
0 10, 00
1 21, 61, 11, 31
2 62, 02, 62
3
4 14
5 85, 85, 35
6 76
7 27, 77, 67
8 78
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/01/2023

ĐB 284882
Nhất 94851
Nhì 92687
Ba 93078 75146
03683 54581 54744 08767
73558 27244 06462
Năm 8756
Sáu 4980 0123 1166
Bảy 695
Tám 33
Đầu
0
1
2 23
3 33
4 46, 44, 44
5 51, 58, 56
6 67, 62, 66
7 78
8 82, 87, 83, 81, 80
9 95
Đuôi
0 80
1 51, 81
2 82, 62
3 83, 23, 33
4 44, 44
5 95
6 46, 56, 66
7 87, 67
8 78, 58
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/01/2023

ĐB 204032
Nhất 91706
Nhì 66455
Ba 66058 47588
36842 32599 70324 63454
89917 49024 38683
Năm 6897
Sáu 5753 6003 4304
Bảy 634
Tám 64
Đầu
0 06, 03, 04
1 17
2 24, 24
3 32, 34
4 42
5 55, 58, 54, 53
6 64
7
8 88, 83
9 99, 97
Đuôi
0
1
2 32, 42
3 83, 53, 03
4 24, 54, 24, 04, 34, 64
5 55
6 06
7 17, 97
8 58, 88
9 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/01/2023

ĐB 640728
Nhất 52584
Nhì 96281
Ba 45871 59077
66575 86224 20557 57270
92575 59848 56535
Năm 1705
Sáu 5570 4733 8675
Bảy 506
Tám 73
Đầu
0 05, 06
1
2 28, 24
3 35, 33
4 48
5 57
6
7 71, 77, 75, 70, 75, 70, 75, 73
8 84, 81
9
Đuôi
0 70, 70
1 81, 71
2
3 33, 73
4 84, 24
5 75, 75, 35, 05, 75
6 06
7 77, 57
8 28, 48
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/01/2023

ĐB 409386
Nhất 62721
Nhì 94373
Ba 19090 81859
30378 18797 76434 09249
87648 43498 72432
Năm 9903
Sáu 5216 3674 7286
Bảy 236
Tám 83
Đầu
0 03
1 16
2 21
3 34, 32, 36
4 49, 48
5 59
6
7 73, 78, 74
8 86, 86, 83
9 90, 97, 98
Đuôi
0 90
1 21
2 32
3 73, 03, 83
4 34, 74
5
6 86, 16, 86, 36
7 97
8 78, 48, 98
9 59, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/12/2022

ĐB 185628
Nhất 79553
Nhì 10746
Ba 22242 70671
89172 67861 51794 51144
74203 95302 90450
Năm 7667
Sáu 8441 2230 0394
Bảy 356
Tám 02
Đầu
0 03, 02, 02
1
2 28
3 30
4 46, 42, 44, 41
5 53, 50, 56
6 61, 67
7 71, 72
8
9 94, 94
Đuôi
0 50, 30
1 71, 61, 41
2 42, 72, 02, 02
3 53, 03
4 94, 44, 94
5
6 46, 56
7 67
8 28
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/12/2022

ĐB 055705
Nhất 14969
Nhì 71170
Ba 21958 94222
88692 10972 33603 26972
70521 42089 98010
Năm 6882
Sáu 1459 6964 2350
Bảy 014
Tám 30
Đầu
0 05, 03
1 10, 14
2 22, 21
3 30
4
5 58, 59, 50
6 69, 64
7 70, 72, 72
8 89, 82
9 92
Đuôi
0 70, 10, 50, 30
1 21
2 22, 92, 72, 72, 82
3 03
4 64, 14
5 05
6
7
8 58
9 69, 89, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/12/2022

ĐB 058335
Nhất 55866
Nhì 54439
Ba 94002 77124
66730 21428 34497 47593
12182 74790 54752
Năm 3010
Sáu 1914 7840 7263
Bảy 952
Tám 86
Đầu
0 02
1 10, 14
2 24, 28
3 35, 39, 30
4 40
5 52, 52
6 66, 63
7
8 82, 86
9 97, 93, 90
Đuôi
0 30, 90, 10, 40
1
2 02, 82, 52, 52
3 93, 63
4 24, 14
5 35
6 66, 86
7 97
8 28
9 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/12/2022

ĐB 375419
Nhất 21145
Nhì 50656
Ba 43029 10308
47117 75431 39715 03869
11525 03803 77641
Năm 8607
Sáu 3285 9157 7816
Bảy 424
Tám 07
Đầu
0 08, 03, 07, 07
1 19, 17, 15, 16
2 29, 25, 24
3 31
4 45, 41
5 56, 57
6 69
7
8 85
9
Đuôi
0
1 31, 41
2
3 03
4 24
5 45, 15, 25, 85
6 56, 16
7 17, 07, 57, 07
8 08
9 19, 29, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/12/2022

ĐB 855680
Nhất 16400
Nhì 28081
Ba 86284 33055
37801 81312 39697 71974
73904 68538 62439
Năm 6736
Sáu 9344 4509 1150
Bảy 369
Tám 93
Đầu
0 00, 01, 04, 09
1 12
2
3 38, 39, 36
4 44
5 55, 50
6 69
7 74
8 80, 81, 84
9 97, 93
Đuôi
0 80, 00, 50
1 81, 01
2 12
3 93
4 84, 74, 04, 44
5 55
6 36
7 97
8 38
9 39, 09, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 25/11/2022

ĐB 849005
Nhất 65456
Nhì 60144
Ba 94075 07083
85955 50963 10331 58302
08171 79632 47937
Năm 4338
Sáu 8776 8152 9495
Bảy 289
Tám 52
Đầu
0 05, 02
1
2
3 31, 32, 37, 38
4 44
5 56, 55, 52, 52
6 63
7 75, 71, 76
8 83, 89
9 95
Đuôi
0
1 31, 71
2 02, 32, 52, 52
3 83, 63
4 44
5 05, 75, 55, 95
6 56, 76
7 37
8 38
9 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 18/11/2022

ĐB 959715
Nhất 69162
Nhì 19448
Ba 54483 97529
78975 36015 84287 43187
70539 52457 45833
Năm 7944
Sáu 6572 1332 6505
Bảy 196
Tám 66
Đầu
0 05
1 15, 15
2 29
3 39, 33, 32
4 48, 44
5 57
6 62, 66
7 75, 72
8 83, 87, 87
9 96
Đuôi
0
1
2 62, 72, 32
3 83, 33
4 44
5 15, 75, 15, 05
6 96, 66
7 87, 87, 57
8 48
9 29, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 11/11/2022

ĐB 662228
Nhất 97019
Nhì 70569
Ba 09930 81797
53490 68163 04949 12615
79189 66308 47809
Năm 8161
Sáu 1753 8052 0482
Bảy 753
Tám 52
Đầu
0 08, 09
1 19, 15
2 28
3 30
4 49
5 53, 52, 53, 52
6 69, 63, 61
7
8 89, 82
9 97, 90
Đuôi
0 30, 90
1 61
2 52, 82, 52
3 63, 53, 53
4
5 15
6
7 97
8 28, 08
9 19, 69, 49, 89, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 04/11/2022

ĐB 136847
Nhất 15280
Nhì 46938
Ba 76558 98192
52899 13238 74865 04566
20497 44192 81112
Năm 9998
Sáu 7893 1923 4327
Bảy 710
Tám 78
Đầu
0
1 12, 10
2 23, 27
3 38, 38
4 47
5 58
6 65, 66
7 78
8 80
9 92, 99, 97, 92, 98, 93
Đuôi
0 80, 10
1
2 92, 92, 12
3 93, 23
4
5 65
6 66
7 47, 97, 27
8 38, 58, 38, 98, 78
9 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/10/2022

ĐB 132304
Nhất 77447
Nhì 61656
Ba 96699 02111
95213 95100 78449 93542
56387 69821 42517
Năm 5668
Sáu 9530 4853 9393
Bảy 160
Tám 08
Đầu
0 04, 00, 08
1 11, 13, 17
2 21
3 30
4 47, 49, 42
5 56, 53
6 68, 60
7
8 87
9 99, 93
Đuôi
0 00, 30, 60
1 11, 21
2 42
3 13, 53, 93
4 04
5
6 56
7 47, 87, 17
8 68, 08
9 99, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/10/2022

ĐB 997754
Nhất 87825
Nhì 07936
Ba 59231 38946
77180 89761 46841 75261
55025 93535 93257
Năm 5047
Sáu 3032 8153 0991
Bảy 411
Tám 24
Đầu
0
1 11
2 25, 25, 24
3 36, 31, 35, 32
4 46, 41, 47
5 54, 57, 53
6 61, 61
7
8 80
9 91
Đuôi
0 80
1 31, 61, 41, 61, 91, 11
2 32
3 53
4 54, 24
5 25, 25, 35
6 36, 46
7 57, 47
8
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/10/2022

ĐB 749535
Nhất 46016
Nhì 53910
Ba 04226 93593
74319 46551 41930 95758
23839 19240 34317
Năm 0630
Sáu 2748 9081 5368
Bảy 170
Tám 69
Đầu
0
1 16, 10, 19, 17
2 26
3 35, 30, 39, 30
4 40, 48
5 51, 58
6 68, 69
7 70
8 81
9 93
Đuôi
0 10, 30, 40, 30, 70
1 51, 81
2
3 93
4
5 35
6 16, 26
7 17
8 58, 48, 68
9 19, 39, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/10/2022

ĐB 763134
Nhất 61432
Nhì 21355
Ba 89439 39661
58876 00460 63587 94804
63634 38633 29289
Năm 7502
Sáu 7308 0323 0005
Bảy 088
Tám 76
Đầu
0 04, 02, 08, 05
1
2 23
3 34, 32, 39, 34, 33
4
5 55
6 61, 60
7 76, 76
8 87, 89, 88
9
Đuôi
0 60
1 61
2 32, 02
3 33, 23
4 34, 04, 34
5 55, 05
6 76, 76
7 87
8 08, 88
9 39, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/09/2022

ĐB 816156
Nhất 37623
Nhì 78952
Ba 23199 44773
45369 97108 87085 50701
29766 11692 42675
Năm 4336
Sáu 1589 9950 3631
Bảy 048
Tám 65
Đầu
0 08, 01
1
2 23
3 36, 31
4 48
5 56, 52, 50
6 69, 66, 65
7 73, 75
8 85, 89
9 99, 92
Đuôi
0 50
1 01, 31
2 52, 92
3 23, 73
4
5 85, 75, 65
6 56, 66, 36
7
8 08, 48
9 99, 69, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/09/2022

ĐB 270160
Nhất 07096
Nhì 19219
Ba 24786 93205
34439 87100 75831 80035
17621 09445 30214
Năm 5609
Sáu 9085 2565 5669
Bảy 571
Tám 92
Đầu
0 05, 00, 09
1 19, 14
2 21
3 39, 31, 35
4 45
5
6 60, 65, 69
7 71
8 86, 85
9 96, 92
Đuôi
0 60, 00
1 31, 21, 71
2 92
3
4 14
5 05, 35, 45, 85, 65
6 96, 86
7
8
9 19, 39, 09, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/09/2022

ĐB 812452
Nhất 69533
Nhì 82092
Ba 09766 39001
00069 00159 44475 00917
84601 00517 11977
Năm 0374
Sáu 6858 7938 6232
Bảy 314
Tám 76
Đầu
0 01, 01
1 17, 17, 14
2
3 33, 38, 32
4
5 52, 59, 58
6 66, 69
7 75, 77, 74, 76
8
9 92
Đuôi
0
1 01, 01
2 52, 92, 32
3 33
4 74, 14
5 75
6 66, 76
7 17, 17, 77
8 58, 38
9 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/09/2022

ĐB 642240
Nhất 61334
Nhì 85959
Ba 76983 12636
77238 23778 04351 61315
03514 56377 61414
Năm 3431
Sáu 0921 1948 8964
Bảy 654
Tám 59
Đầu
0
1 15, 14, 14
2 21
3 34, 36, 38, 31
4 40, 48
5 59, 51, 54, 59
6 64
7 78, 77
8 83
9
Đuôi
0 40
1 51, 31, 21
2
3 83
4 34, 14, 14, 64, 54
5 15
6 36
7 77
8 38, 78, 48
9 59, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/09/2022

ĐB 237488
Nhất 12178
Nhì 89671
Ba 95318 38714
00134 21423 59662 35303
88067 72590 52824
Năm 8039
Sáu 6754 1683 2332
Bảy 094
Tám 11
Đầu
0 03
1 18, 14, 11
2 23, 24
3 34, 39, 32
4
5 54
6 62, 67
7 78, 71
8 88, 83
9 90, 94
Đuôi
0 90
1 71, 11
2 62, 32
3 23, 03, 83
4 14, 34, 24, 54, 94
5
6
7 67
8 88, 78, 18
9 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/08/2022

ĐB 632950
Nhất 13248
Nhì 19243
Ba 08231 72760
00305 79827 48198 81292
19464 60632 63753
Năm 2494
Sáu 8419 0302 5218
Bảy 840
Tám 10
Đầu
0 05, 02
1 19, 18, 10
2 27
3 31, 32
4 48, 43, 40
5 50, 53
6 60, 64
7
8
9 98, 92, 94
Đuôi
0 50, 60, 40, 10
1 31
2 92, 32, 02
3 43, 53
4 64, 94
5 05
6
7 27
8 48, 98, 18
9 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/08/2022

ĐB 429035
Nhất 34846
Nhì 45179
Ba 64912 51832
32858 30797 61457 79013
09661 86996 24606
Năm 4976
Sáu 7094 3397 0818
Bảy 324
Tám 40
Đầu
0 06
1 12, 13, 18
2 24
3 35, 32
4 46, 40
5 58, 57
6 61
7 79, 76
8
9 97, 96, 94, 97
Đuôi
0 40
1 61
2 12, 32
3 13
4 94, 24
5 35
6 46, 96, 06, 76
7 97, 57, 97
8 58, 18
9 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/08/2022

ĐB 983551
Nhất 87932
Nhì 16692
Ba 46644 09399
49898 27823 09483 22238
24306 80403 42019
Năm 1892
Sáu 7719 0132 0351
Bảy 895
Tám 00
Đầu
0 06, 03, 00
1 19, 19
2 23
3 32, 38, 32
4 44
5 51, 51
6
7
8 83
9 92, 99, 98, 92, 95
Đuôi
0 00
1 51, 51
2 32, 92, 92, 32
3 23, 83, 03
4 44
5 95
6 06
7
8 98, 38
9 99, 19, 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/08/2022

ĐB 759010
Nhất 82173
Nhì 27953
Ba 62420 56461
88159 62653 20754 51246
62272 43488 17270
Năm 5610
Sáu 1957 4097 5786
Bảy 412
Tám 75
Đầu
0
1 10, 10, 12
2 20
3
4 46
5 53, 59, 53, 54, 57
6 61
7 73, 72, 70, 75
8 88, 86
9 97
Đuôi
0 10, 20, 70, 10
1 61
2 72, 12
3 73, 53, 53
4 54
5 75
6 46, 86
7 57, 97
8 88
9 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/07/2022

ĐB 786142
Nhất 13548
Nhì 77301
Ba 36749 19445
48635 75962 03301 77594
91288 43769 46092
Năm 6300
Sáu 6368 0259 6821
Bảy 704
Tám 04
Đầu
0 01, 01, 00, 04, 04
1
2 21
3 35
4 42, 48, 49, 45
5 59
6 62, 69, 68
7
8 88
9 94, 92
Đuôi
0 00
1 01, 01, 21
2 42, 62, 92
3
4 94, 04, 04
5 45, 35
6
7
8 48, 88, 68
9 49, 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/07/2022

ĐB 321311
Nhất 31228
Nhì 61372
Ba 55952 90602
71528 16431 90324 26678
68897 98402 06714
Năm 1208
Sáu 9606 7690 4835
Bảy 145
Tám 47
Đầu
0 02, 02, 08, 06
1 11, 14
2 28, 28, 24
3 31, 35
4 45, 47
5 52
6
7 72, 78
8
9 97, 90
Đuôi
0 90
1 11, 31
2 72, 52, 02, 02
3
4 24, 14
5 35, 45
6 06
7 97, 47
8 28, 28, 78, 08
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/07/2022

ĐB 268976
Nhất 38949
Nhì 45794
Ba 00973 92473
08078 42068 51975 03930
34744 78846 39158
Năm 0430
Sáu 4937 4491 8436
Bảy 871
Tám 16
Đầu
0
1 16
2
3 30, 30, 37, 36
4 49, 44, 46
5 58
6 68
7 76, 73, 73, 78, 75, 71
8
9 94, 91
Đuôi
0 30, 30
1 91, 71
2
3 73, 73
4 94, 44
5 75
6 76, 46, 36, 16
7 37
8 78, 68, 58
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/07/2022

ĐB 839965
Nhất 21006
Nhì 19945
Ba 17351 01909
99146 24952 92691 46127
60851 55675 24657
Năm 9493
Sáu 4584 8607 3530
Bảy 561
Tám 50
Đầu
0 06, 09, 07
1
2 27
3 30
4 45, 46
5 51, 52, 51, 57, 50
6 65, 61
7 75
8 84
9 91, 93
Đuôi
0 30, 50
1 51, 91, 51, 61
2 52
3 93
4 84
5 65, 45, 75
6 06, 46
7 27, 57, 07
8
9 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/07/2022

ĐB 833422
Nhất 94740
Nhì 31794
Ba 18501 62191
55548 15324 61050 02378
60472 07556 15618
Năm 3530
Sáu 0365 2658 2165
Bảy 805
Tám 69
Đầu
0 01, 05
1 18
2 22, 24
3 30
4 40, 48
5 50, 56, 58
6 65, 65, 69
7 78, 72
8
9 94, 91
Đuôi
0 40, 50, 30
1 01, 91
2 22, 72
3
4 94, 24
5 65, 65, 05
6 56
7
8 48, 78, 18, 58
9 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/06/2022

ĐB 738448
Nhất 78952
Nhì 12236
Ba 81628 80454
09788 29203 18085 51471
85531 53710 34474
Năm 4566
Sáu 9932 3615 2937
Bảy 248
Tám 14
Đầu
0 03
1 10, 15, 14
2 28
3 36, 31, 32, 37
4 48, 48
5 52, 54
6 66
7 71, 74
8 88, 85
9
Đuôi
0 10
1 71, 31
2 52, 32
3 03
4 54, 74, 14
5 85, 15
6 36, 66
7 37
8 48, 28, 88, 48
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/06/2022

ĐB 963977
Nhất 98020
Nhì 14574
Ba 66179 51003
53073 01759 18907 68497
54043 98716 14259
Năm 8251
Sáu 6478 9034 7788
Bảy 669
Tám 87
Đầu
0 03, 07
1 16
2 20
3 34
4 43
5 59, 59, 51
6 69
7 77, 74, 79, 73, 78
8 88, 87
9 97
Đuôi
0 20
1 51
2
3 03, 73, 43
4 74, 34
5
6 16
7 77, 07, 97, 87
8 78, 88
9 79, 59, 59, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/06/2022

ĐB 134478
Nhất 84937
Nhì 66544
Ba 47057 94505
12351 54445 66196 87447
51696 55639 03137
Năm 5232
Sáu 2978 4750 0298
Bảy 488
Tám 04
Đầu
0 05, 04
1
2
3 37, 39, 37, 32
4 44, 45, 47
5 57, 51, 50
6
7 78, 78
8 88
9 96, 96, 98
Đuôi
0 50
1 51
2 32
3
4 44, 04
5 05, 45
6 96, 96
7 37, 57, 47, 37
8 78, 78, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/06/2022

ĐB 807492
Nhất 94187
Nhì 70500
Ba 93731 26386
84811 80623 02488 67103
51938 29274 73549
Năm 1277
Sáu 5950 9503 5132
Bảy 656
Tám 01
Đầu
0 00, 03, 03, 01
1 11
2 23
3 31, 38, 32
4 49
5 50, 56
6
7 74, 77
8 87, 86, 88
9 92
Đuôi
0 00, 50
1 31, 11, 01
2 92, 32
3 23, 03, 03
4 74
5
6 86, 56
7 87, 77
8 88, 38
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/05/2022

ĐB 740536
Nhất 94383
Nhì 26419
Ba 52017 03311
68312 09314 86067 40703
40747 79935 74033
Năm 0136
Sáu 0827 5884 7628
Bảy 405
Tám 54
Đầu
0 03, 05
1 19, 17, 11, 12, 14
2 27, 28
3 36, 35, 33, 36
4 47
5 54
6 67
7
8 83, 84
9
Đuôi
0
1 11
2 12
3 83, 03, 33
4 14, 84, 54
5 35, 05
6 36, 36
7 17, 67, 47, 27
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/05/2022

ĐB 664159
Nhất 66733
Nhì 76625
Ba 10037 50979
35595 80100 44048 15358
33753 35937 73940
Năm 7484
Sáu 7636 6216 1957
Bảy 089
Tám 89
Đầu
0 00
1 16
2 25
3 33, 37, 37, 36
4 48, 40
5 59, 58, 53, 57
6
7 79
8 84, 89, 89
9 95
Đuôi
0 00, 40
1
2
3 33, 53
4 84
5 25, 95
6 36, 16
7 37, 37, 57
8 48, 58
9 59, 79, 89, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/05/2022

ĐB 256350
Nhất 11265
Nhì 59429
Ba 82897 86078
29823 73471 13895 54443
47643 56625 36059
Năm 9412
Sáu 7383 6263 3965
Bảy 200
Tám 41
Đầu
0 00
1 12
2 29, 23, 25
3
4 43, 43, 41
5 50, 59
6 65, 63, 65
7 78, 71
8 83
9 97, 95
Đuôi
0 50, 00
1 71, 41
2 12
3 23, 43, 43, 83, 63
4
5 65, 95, 25, 65
6
7 97
8 78
9 29, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/05/2022

ĐB 976675
Nhất 34888
Nhì 08342
Ba 75154 13890
09138 24808 99938 36346
70348 42253 06369
Năm 1686
Sáu 3989 8043 3338
Bảy 709
Tám 33
Đầu
0 08, 09
1
2
3 38, 38, 38, 33
4 42, 46, 48, 43
5 54, 53
6 69
7 75
8 88, 86, 89
9 90
Đuôi
0 90
1
2 42
3 53, 43, 33
4 54
5 75
6 46, 86
7
8 88, 38, 08, 38, 48, 38
9 69, 89, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/04/2022

ĐB 642529
Nhất 10382
Nhì 75495
Ba 88719 94658
02395 17868 43484 84142
10129 04489 27013
Năm 8942
Sáu 0516 9910 2755
Bảy 468
Tám 81
Đầu
0
1 19, 13, 16, 10
2 29, 29
3
4 42, 42
5 58, 55
6 68, 68
7
8 82, 84, 89, 81
9 95, 95
Đuôi
0 10
1 81
2 82, 42, 42
3 13
4 84
5 95, 95, 55
6 16
7
8 58, 68, 68
9 29, 19, 29, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/04/2022

ĐB 822099
Nhất 73697
Nhì 67301
Ba 50174 93190
09158 68084 17931 69263
73809 02399 62952
Năm 7458
Sáu 3203 6394 7408
Bảy 171
Tám 91
Đầu
0 01, 09, 03, 08
1
2
3 31
4
5 58, 52, 58
6 63
7 74, 71
8 84
9 99, 97, 90, 99, 94, 91
Đuôi
0 90
1 01, 31, 71, 91
2 52
3 63, 03
4 74, 84, 94
5
6
7 97
8 58, 58, 08
9 99, 09, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/04/2022

ĐB 948670
Nhất 90344
Nhì 74419
Ba 66351 04747
34396 56373 61857 33822
00326 39976 96752
Năm 4476
Sáu 0693 3644 4445
Bảy 181
Tám 13
Đầu
0
1 19, 13
2 22, 26
3
4 44, 47, 44, 45
5 51, 57, 52
6
7 70, 73, 76, 76
8 81
9 96, 93
Đuôi
0 70
1 51, 81
2 22, 52
3 73, 93, 13
4 44, 44
5 45
6 96, 26, 76, 76
7 47, 57
8
9 19

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Ninh Thuận. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Ninh Thuận 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày?

Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày thế nào?

Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSNT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSNT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.