Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/04/2024

ĐB 231269
Nhất 98096
Nhì 62139
Ba 86811 87469
99298 93081 69100 22458
03046 68537 39233
Năm 1437
Sáu 6556 6128 2687
Bảy 604
Tám 30
Đầu
0 00, 04
1 11
2 28
3 39, 37, 33, 37, 30
4 46
5 58, 56
6 69, 69
7
8 81, 87
9 96, 98
Đuôi
0 00, 30
1 11, 81
2
3 33
4 04
5
6 96, 46, 56
7 37, 37, 87
8 98, 58, 28
9 69, 39, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/04/2024

ĐB 465562
Nhất 60755
Nhì 80946
Ba 01238 79710
88915 35060 19958 38918
53011 90658 39844
Năm 2465
Sáu 4136 4720 1163
Bảy 827
Tám 57
Đầu
0
1 10, 15, 18, 11
2 20, 27
3 38, 36
4 46, 44
5 55, 58, 58, 57
6 62, 60, 65, 63
7
8
9
Đuôi
0 10, 60, 20
1 11
2 62
3 63
4 44
5 55, 15, 65
6 46, 36
7 27, 57
8 38, 58, 18, 58
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/04/2024

ĐB 329648
Nhất 67016
Nhì 89873
Ba 21591 27099
77729 98724 74314 90089
20716 79131 27889
Năm 8678
Sáu 1159 6357 5270
Bảy 062
Tám 74
Đầu
0
1 16, 14, 16
2 29, 24
3 31
4 48
5 59, 57
6 62
7 73, 78, 70, 74
8 89, 89
9 91, 99
Đuôi
0 70
1 91, 31
2 62
3 73
4 24, 14, 74
5
6 16, 16
7 57
8 48, 78
9 99, 29, 89, 89, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/03/2024

ĐB 417381
Nhất 00822
Nhì 06384
Ba 29227 64534
00850 61398 68514 56449
94286 82413 55070
Năm 4701
Sáu 7047 8380 3494
Bảy 119
Tám 26
Đầu
0 01
1 14, 13, 19
2 22, 27, 26
3 34
4 49, 47
5 50
6
7 70
8 81, 84, 86, 80
9 98, 94
Đuôi
0 50, 70, 80
1 81, 01
2 22
3 13
4 84, 34, 14, 94
5
6 86, 26
7 27, 47
8 98
9 49, 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/03/2024

ĐB 809490
Nhất 91920
Nhì 29944
Ba 65017 04262
55618 32694 25926 09462
06146 98668 51894
Năm 4662
Sáu 2225 3609 4287
Bảy 948
Tám 75
Đầu
0 09
1 17, 18
2 20, 26, 25
3
4 44, 46, 48
5
6 62, 62, 68, 62
7 75
8 87
9 90, 94, 94
Đuôi
0 90, 20
1
2 62, 62, 62
3
4 44, 94, 94
5 25, 75
6 26, 46
7 17, 87
8 18, 68, 48
9 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/03/2024

ĐB 974278
Nhất 14509
Nhì 34641
Ba 16428 78129
58372 48786 75727 57454
99476 37257 94615
Năm 5227
Sáu 1869 6209 6929
Bảy 064
Tám 56
Đầu
0 09, 09
1 15
2 28, 29, 27, 27, 29
3
4 41
5 54, 57, 56
6 69, 64
7 78, 72, 76
8 86
9
Đuôi
0
1 41
2 72
3
4 54, 64
5 15
6 86, 76, 56
7 27, 57, 27
8 78, 28
9 09, 29, 69, 09, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/03/2024

ĐB 648970
Nhất 29990
Nhì 38290
Ba 57282 51615
95853 86486 12789 08910
18087 87377 97752
Năm 6169
Sáu 3266 5758 9084
Bảy 059
Tám 16
Đầu
0
1 15, 10, 16
2
3
4
5 53, 52, 58, 59
6 69, 66
7 70, 77
8 82, 86, 89, 87, 84
9 90, 90
Đuôi
0 70, 90, 90, 10
1
2 82, 52
3 53
4 84
5 15
6 86, 66, 16
7 87, 77
8 58
9 89, 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/03/2024

ĐB 173882
Nhất 04572
Nhì 96629
Ba 98224 98984
12589 37131 41689 77664
64511 55151 52122
Năm 7953
Sáu 6281 9237 5398
Bảy 650
Tám 17
Đầu
0
1 11, 17
2 29, 24, 22
3 31, 37
4
5 51, 53, 50
6 64
7 72
8 82, 84, 89, 89, 81
9 98
Đuôi
0 50
1 31, 11, 51, 81
2 82, 72, 22
3 53
4 24, 84, 64
5
6
7 37, 17
8 98
9 29, 89, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/02/2024

ĐB 706092
Nhất 46249
Nhì 14656
Ba 92615 68612
87483 88742 56296 15808
40970 43194 34286
Năm 6211
Sáu 4648 9250 3838
Bảy 036
Tám 15
Đầu
0 08
1 15, 12, 11, 15
2
3 38, 36
4 49, 42, 48
5 56, 50
6
7 70
8 83, 86
9 92, 96, 94
Đuôi
0 70, 50
1 11
2 92, 12, 42
3 83
4 94
5 15, 15
6 56, 96, 86, 36
7
8 08, 48, 38
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/02/2024

ĐB 143106
Nhất 45504
Nhì 85035
Ba 07192 23676
17033 55543 09031 13812
17608 74106 59531
Năm 3405
Sáu 8552 4464 3824
Bảy 489
Tám 61
Đầu
0 06, 04, 08, 06, 05
1 12
2 24
3 35, 33, 31, 31
4 43
5 52
6 64, 61
7 76
8 89
9 92
Đuôi
0
1 31, 31, 61
2 92, 12, 52
3 33, 43
4 04, 64, 24
5 35, 05
6 06, 76, 06
7
8 08
9 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/02/2024

ĐB 189383
Nhất 17545
Nhì 40211
Ba 67034 11440
04751 15882 47786 31959
41859 34265 49025
Năm 4276
Sáu 5184 4065 3131
Bảy 715
Tám 26
Đầu
0
1 11, 15
2 25, 26
3 34, 31
4 45, 40
5 51, 59, 59
6 65, 65
7 76
8 83, 82, 86, 84
9
Đuôi
0 40
1 11, 51, 31
2 82
3 83
4 34, 84
5 45, 65, 25, 65, 15
6 86, 76, 26
7
8
9 59, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/02/2024

ĐB 725861
Nhất 17275
Nhì 12351
Ba 63767 29769
26919 53748 49383 26390
51034 90437 75704
Năm 5035
Sáu 2686 3979 0425
Bảy 128
Tám 76
Đầu
0 04
1 19
2 25, 28
3 34, 37, 35
4 48
5 51
6 61, 67, 69
7 75, 79, 76
8 83, 86
9 90
Đuôi
0 90
1 61, 51
2
3 83
4 34, 04
5 75, 35, 25
6 86, 76
7 67, 37
8 48, 28
9 69, 19, 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/01/2024

ĐB 793295
Nhất 05766
Nhì 25889
Ba 98009 90732
74388 91621 36440 94862
91468 18118 61943
Năm 6351
Sáu 3425 5777 6369
Bảy 064
Tám 37
Đầu
0 09
1 18
2 21, 25
3 32, 37
4 40, 43
5 51
6 66, 62, 68, 69, 64
7 77
8 89, 88
9 95
Đuôi
0 40
1 21, 51
2 32, 62
3 43
4 64
5 95, 25
6 66
7 77, 37
8 88, 68, 18
9 89, 09, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/01/2024

ĐB 385198
Nhất 51366
Nhì 79575
Ba 90349 09516
24998 09020 51266 47561
68416 42983 45653
Năm 3102
Sáu 2280 2834 3543
Bảy 976
Tám 40
Đầu
0 02
1 16, 16
2 20
3 34
4 49, 43, 40
5 53
6 66, 66, 61
7 75, 76
8 83, 80
9 98, 98
Đuôi
0 20, 80, 40
1 61
2 02
3 83, 53, 43
4 34
5 75
6 66, 16, 66, 16, 76
7
8 98, 98
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/01/2024

ĐB 413037
Nhất 16332
Nhì 34584
Ba 94039 93804
78494 90961 99371 82861
62053 27997 30015
Năm 8206
Sáu 6499 6087 6447
Bảy 411
Tám 35
Đầu
0 04, 06
1 15, 11
2
3 37, 32, 39, 35
4 47
5 53
6 61, 61
7 71
8 84, 87
9 94, 97, 99
Đuôi
0
1 61, 71, 61, 11
2 32
3 53
4 84, 04, 94
5 15, 35
6 06
7 37, 97, 87, 47
8
9 39, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/01/2024

ĐB 355850
Nhất 66575
Nhì 76794
Ba 70964 01730
81057 92661 55521 75639
78872 16199 04725
Năm 7352
Sáu 2428 6826 2190
Bảy 146
Tám 82
Đầu
0
1
2 21, 25, 28, 26
3 30, 39
4 46
5 50, 57, 52
6 64, 61
7 75, 72
8 82
9 94, 99, 90
Đuôi
0 50, 30, 90
1 61, 21
2 72, 52, 82
3
4 94, 64
5 75, 25
6 26, 46
7 57
8 28
9 39, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/12/2023

ĐB 616590
Nhất 07657
Nhì 41795
Ba 85766 86949
93457 53637 60605 00795
18595 43646 15584
Năm 8120
Sáu 4724 0161 2314
Bảy 962
Tám 82
Đầu
0 05
1 14
2 20, 24
3 37
4 49, 46
5 57, 57
6 66, 61, 62
7
8 84, 82
9 90, 95, 95, 95
Đuôi
0 90, 20
1 61
2 62, 82
3
4 84, 24, 14
5 95, 05, 95, 95
6 66, 46
7 57, 57, 37
8
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/12/2023

ĐB 609514
Nhất 47865
Nhì 51549
Ba 19929 71103
61295 35445 21216 40283
24647 00615 65968
Năm 9732
Sáu 4332 1697 3408
Bảy 972
Tám 18
Đầu
0 03, 08
1 14, 16, 15, 18
2 29
3 32, 32
4 49, 45, 47
5
6 65, 68
7 72
8 83
9 95, 97
Đuôi
0
1
2 32, 32, 72
3 03, 83
4 14
5 65, 95, 45, 15
6 16
7 47, 97
8 68, 08, 18
9 49, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/12/2023

ĐB 666650
Nhất 47619
Nhì 11661
Ba 71560 89834
51683 63929 12830 67015
71219 15001 35952
Năm 6565
Sáu 9900 3311 2393
Bảy 028
Tám 49
Đầu
0 01, 00
1 19, 15, 19, 11
2 29, 28
3 34, 30
4 49
5 50, 52
6 61, 60, 65
7
8 83
9 93
Đuôi
0 50, 60, 30, 00
1 61, 01, 11
2 52
3 83, 93
4 34
5 15, 65
6
7
8 28
9 19, 29, 19, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/12/2023

ĐB 435861
Nhất 89123
Nhì 98326
Ba 72162 83589
02226 81018 01999 21008
47848 86893 40905
Năm 3613
Sáu 5479 8848 9073
Bảy 934
Tám 18
Đầu
0 08, 05
1 18, 13, 18
2 23, 26, 26
3 34
4 48, 48
5
6 61, 62
7 79, 73
8 89
9 99, 93
Đuôi
0
1 61
2 62
3 23, 93, 13, 73
4 34
5 05
6 26, 26
7
8 18, 08, 48, 48, 18
9 89, 99, 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/12/2023

ĐB 000736
Nhất 99789
Nhì 01620
Ba 02140 42326
58344 97731 00785 15418
21396 39244 35309
Năm 3913
Sáu 5285 9513 4584
Bảy 645
Tám 44
Đầu
0 09
1 18, 13, 13
2 20, 26
3 36, 31
4 40, 44, 44, 45, 44
5
6
7
8 89, 85, 85, 84
9 96
Đuôi
0 20, 40
1 31
2
3 13, 13
4 44, 44, 84, 44
5 85, 85, 45
6 36, 26, 96
7
8 18
9 89, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/11/2023

ĐB 419588
Nhất 02870
Nhì 29994
Ba 25955 65598
87543 25335 40537 34751
95135 83085 50164
Năm 6179
Sáu 6578 0864 0081
Bảy 396
Tám 68
Đầu
0
1
2
3 35, 37, 35
4 43
5 55, 51
6 64, 64, 68
7 70, 79, 78
8 88, 85, 81
9 94, 98, 96
Đuôi
0 70
1 51, 81
2
3 43
4 94, 64, 64
5 55, 35, 35, 85
6 96
7 37
8 88, 98, 78, 68
9 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/11/2023

ĐB 829996
Nhất 10094
Nhì 90147
Ba 52425 91935
86380 67717 53025 25554
63104 24554 77464
Năm 0734
Sáu 3378 4255 1495
Bảy 056
Tám 15
Đầu
0 04
1 17, 15
2 25, 25
3 35, 34
4 47
5 54, 54, 55, 56
6 64
7 78
8 80
9 96, 94, 95
Đuôi
0 80
1
2
3
4 94, 54, 04, 54, 64, 34
5 25, 35, 25, 55, 95, 15
6 96, 56
7 47, 17
8 78
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/11/2023

ĐB 317566
Nhất 08005
Nhì 75911
Ba 07079 67310
59099 34927 05189 68308
17574 05639 13726
Năm 0341
Sáu 3367 1962 7865
Bảy 546
Tám 99
Đầu
0 05, 08
1 11, 10
2 27, 26
3 39
4 41, 46
5
6 66, 67, 62, 65
7 79, 74
8 89
9 99, 99
Đuôi
0 10
1 11, 41
2 62
3
4 74
5 05, 65
6 66, 26, 46
7 27, 67
8 08
9 79, 99, 89, 39, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/11/2023

ĐB 659770
Nhất 31696
Nhì 72188
Ba 49053 09210
18095 76088 90005 22925
43829 70639 73215
Năm 5929
Sáu 5047 5268 7271
Bảy 462
Tám 29
Đầu
0 05
1 10, 15
2 25, 29, 29, 29
3 39
4 47
5 53
6 68, 62
7 70, 71
8 88, 88
9 96, 95
Đuôi
0 70, 10
1 71
2 62
3 53
4
5 95, 05, 25, 15
6 96
7 47
8 88, 88, 68
9 29, 39, 29, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/10/2023

ĐB 037217
Nhất 58438
Nhì 01523
Ba 08192 80483
93876 86832 52007 63980
96867 75481 79158
Năm 1070
Sáu 6789 2905 2027
Bảy 256
Tám 64
Đầu
0 07, 05
1 17
2 23, 27
3 38, 32
4
5 58, 56
6 67, 64
7 76, 70
8 83, 80, 81, 89
9 92
Đuôi
0 80, 70
1 81
2 92, 32
3 23, 83
4 64
5 05
6 76, 56
7 17, 07, 67, 27
8 38, 58
9 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/10/2023

ĐB 133103
Nhất 56260
Nhì 12463
Ba 86814 80049
47223 37703 41888 58991
87594 88027 79466
Năm 6374
Sáu 3398 1803 0342
Bảy 909
Tám 23
Đầu
0 03, 03, 03, 09
1 14
2 23, 27, 23
3
4 49, 42
5
6 60, 63, 66
7 74
8 88
9 91, 94, 98
Đuôi
0 60
1 91
2 42
3 03, 63, 23, 03, 03, 23
4 14, 94, 74
5
6 66
7 27
8 88, 98
9 49, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/10/2023

ĐB 486236
Nhất 80612
Nhì 23446
Ba 18711 96851
52351 06064 95554 76957
38125 94285 27956
Năm 5430
Sáu 1972 4073 5494
Bảy 906
Tám 12
Đầu
0 06
1 12, 11, 12
2 25
3 36, 30
4 46
5 51, 51, 54, 57, 56
6 64
7 72, 73
8 85
9 94
Đuôi
0 30
1 11, 51, 51
2 12, 72, 12
3 73
4 64, 54, 94
5 25, 85
6 36, 46, 56, 06
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/10/2023

ĐB 434602
Nhất 64883
Nhì 36661
Ba 48187 88120
44744 31742 81710 87520
94195 37463 28319
Năm 5844
Sáu 9411 3918 9465
Bảy 986
Tám 98
Đầu
0 02
1 10, 19, 11, 18
2 20, 20
3
4 44, 42, 44
5
6 61, 63, 65
7
8 83, 87, 86
9 95, 98
Đuôi
0 20, 10, 20
1 61, 11
2 02, 42
3 83, 63
4 44, 44
5 95, 65
6 86
7 87
8 18, 98
9 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/09/2023

ĐB 987446
Nhất 20929
Nhì 83765
Ba 97214 38009
05658 85428 13985 41537
10366 17606 70618
Năm 4578
Sáu 5827 5595 7194
Bảy 848
Tám 00
Đầu
0 09, 06, 00
1 14, 18
2 29, 28, 27
3 37
4 46, 48
5 58
6 65, 66
7 78
8 85
9 95, 94
Đuôi
0 00
1
2
3
4 14, 94
5 65, 85, 95
6 46, 66, 06
7 37, 27
8 58, 28, 18, 78, 48
9 29, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/09/2023

ĐB 516541
Nhất 12392
Nhì 27744
Ba 83210 22328
81972 49080 37863 08939
06412 55051 07436
Năm 1118
Sáu 8283 5574 1897
Bảy 409
Tám 98
Đầu
0 09
1 10, 12, 18
2 28
3 39, 36
4 41, 44
5 51
6 63
7 72, 74
8 80, 83
9 92, 97, 98
Đuôi
0 10, 80
1 41, 51
2 92, 72, 12
3 63, 83
4 44, 74
5
6 36
7 97
8 28, 18, 98
9 39, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/09/2023

ĐB 056234
Nhất 26511
Nhì 62274
Ba 54506 09687
10472 04726 10855 09766
25237 96397 73008
Năm 3056
Sáu 3832 1236 2544
Bảy 761
Tám 21
Đầu
0 06, 08
1 11
2 26, 21
3 34, 37, 32, 36
4 44
5 55, 56
6 66, 61
7 74, 72
8 87
9 97
Đuôi
0
1 11, 61, 21
2 72, 32
3
4 34, 74, 44
5 55
6 06, 26, 66, 56, 36
7 87, 37, 97
8 08
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/09/2023

ĐB 759041
Nhất 69680
Nhì 59376
Ba 45706 55959
94915 20661 01377 07814
03507 14922 08964
Năm 4424
Sáu 8898 4989 8638
Bảy 023
Tám 15
Đầu
0 06, 07
1 15, 14, 15
2 22, 24, 23
3 38
4 41
5 59
6 61, 64
7 76, 77
8 80, 89
9 98
Đuôi
0 80
1 41, 61
2 22
3 23
4 14, 64, 24
5 15, 15
6 76, 06
7 77, 07
8 98, 38
9 59, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/09/2023

ĐB 886147
Nhất 31109
Nhì 33555
Ba 08043 95581
58514 32452 83897 82486
62253 63018 86670
Năm 3475
Sáu 2282 5348 5002
Bảy 923
Tám 01
Đầu
0 09, 02, 01
1 14, 18
2 23
3
4 47, 43, 48
5 55, 52, 53
6
7 70, 75
8 81, 86, 82
9 97
Đuôi
0 70
1 81, 01
2 52, 82, 02
3 43, 53, 23
4 14
5 55, 75
6 86
7 47, 97
8 18, 48
9 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 25/08/2023

ĐB 693904
Nhất 32556
Nhì 20760
Ba 74248 10333
18405 86675 53498 45372
99807 46800 88675
Năm 8817
Sáu 0926 8434 0517
Bảy 118
Tám 12
Đầu
0 04, 05, 07, 00
1 17, 17, 18, 12
2 26
3 33, 34
4 48
5 56
6 60
7 75, 72, 75
8
9 98
Đuôi
0 60, 00
1
2 72, 12
3 33
4 04, 34
5 05, 75, 75
6 56, 26
7 07, 17, 17
8 48, 98, 18
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 18/08/2023

ĐB 220992
Nhất 81279
Nhì 20414
Ba 73018 87719
86561 11821 24717 17797
21733 53594 68218
Năm 8015
Sáu 1759 9018 3678
Bảy 775
Tám 18
Đầu
0
1 14, 18, 19, 17, 18, 15, 18, 18
2 21
3 33
4
5 59
6 61
7 79, 78, 75
8
9 92, 97, 94
Đuôi
0
1 61, 21
2 92
3 33
4 14, 94
5 15, 75
6
7 17, 97
8 18, 18, 18, 78, 18
9 79, 19, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 11/08/2023

ĐB 975879
Nhất 92024
Nhì 41275
Ba 93896 94901
56469 45465 02955 10205
61002 55734 19018
Năm 7826
Sáu 0270 0459 8807
Bảy 131
Tám 06
Đầu
0 01, 05, 02, 07, 06
1 18
2 24, 26
3 34, 31
4
5 55, 59
6 69, 65
7 79, 75, 70
8
9 96
Đuôi
0 70
1 01, 31
2 02
3
4 24, 34
5 75, 65, 55, 05
6 96, 26, 06
7 07
8 18
9 79, 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 04/08/2023

ĐB 065808
Nhất 02667
Nhì 63580
Ba 68807 32355
20533 09438 80326 69611
43776 40969 44212
Năm 7653
Sáu 0339 1827 3611
Bảy 501
Tám 49
Đầu
0 08, 07, 01
1 11, 12, 11
2 26, 27
3 33, 38, 39
4 49
5 55, 53
6 67, 69
7 76
8 80
9
Đuôi
0 80
1 11, 11, 01
2 12
3 33, 53
4
5 55
6 26, 76
7 67, 07, 27
8 08, 38
9 69, 39, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/07/2023

ĐB 756571
Nhất 17497
Nhì 58063
Ba 58564 84674
74611 41786 34834 29462
00201 16906 03134
Năm 1489
Sáu 7190 9168 2093
Bảy 867
Tám 84
Đầu
0 01, 06
1 11
2
3 34, 34
4
5
6 63, 64, 62, 68, 67
7 71, 74
8 86, 89, 84
9 97, 90, 93
Đuôi
0 90
1 71, 11, 01
2 62
3 63, 93
4 64, 74, 34, 34, 84
5
6 86, 06
7 97, 67
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/07/2023

ĐB 160885
Nhất 94616
Nhì 26128
Ba 74850 83059
60107 17239 23063 04497
89525 83342 59018
Năm 6034
Sáu 0046 6502 9673
Bảy 380
Tám 30
Đầu
0 07, 02
1 16, 18
2 28, 25
3 39, 34, 30
4 42, 46
5 50, 59
6 63
7 73
8 85, 80
9 97
Đuôi
0 50, 80, 30
1
2 42, 02
3 63, 73
4 34
5 85, 25
6 16, 46
7 07, 97
8 28, 18
9 59, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/07/2023

ĐB 522597
Nhất 21882
Nhì 40140
Ba 68065 96523
34090 22947 90808 63500
49107 73377 29543
Năm 6475
Sáu 2848 6746 5871
Bảy 068
Tám 14
Đầu
0 08, 00, 07
1 14
2 23
3
4 40, 47, 43, 48, 46
5
6 65, 68
7 77, 75, 71
8 82
9 97, 90
Đuôi
0 40, 90, 00
1 71
2 82
3 23, 43
4 14
5 65, 75
6 46
7 97, 47, 07, 77
8 08, 48, 68
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/07/2023

ĐB 598605
Nhất 30889
Nhì 16873
Ba 62687 45918
51272 39576 52465 03923
27457 83064 43248
Năm 5947
Sáu 0554 4614 5555
Bảy 775
Tám 99
Đầu
0 05
1 18, 14
2 23
3
4 48, 47
5 57, 54, 55
6 65, 64
7 73, 72, 76, 75
8 89, 87
9 99
Đuôi
0
1
2 72
3 73, 23
4 64, 54, 14
5 05, 65, 55, 75
6 76
7 87, 57, 47
8 18, 48
9 89, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/06/2023

ĐB 966947
Nhất 76282
Nhì 45766
Ba 93823 06319
37163 62750 10617 78178
93437 38462 48872
Năm 7960
Sáu 5803 9738 5143
Bảy 870
Tám 03
Đầu
0 03, 03
1 19, 17
2 23
3 37, 38
4 47, 43
5 50
6 66, 63, 62, 60
7 78, 72, 70
8 82
9
Đuôi
0 50, 60, 70
1
2 82, 62, 72
3 23, 63, 03, 43, 03
4
5
6 66
7 47, 17, 37
8 78, 38
9 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/06/2023

ĐB 265759
Nhất 12116
Nhì 56272
Ba 83187 33889
85664 24672 75071 89568
90059 94057 33752
Năm 4599
Sáu 5872 3902 4133
Bảy 125
Tám 40
Đầu
0 02
1 16
2 25
3 33
4 40
5 59, 59, 57, 52
6 64, 68
7 72, 72, 71, 72
8 87, 89
9 99
Đuôi
0 40
1 71
2 72, 72, 52, 72, 02
3 33
4 64
5 25
6 16
7 87, 57
8 68
9 59, 89, 59, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/06/2023

ĐB 107589
Nhất 43199
Nhì 82940
Ba 60319 98960
73558 70129 44317 22941
00836 77367 72031
Năm 8366
Sáu 9524 6751 8844
Bảy 918
Tám 45
Đầu
0
1 19, 17, 18
2 29, 24
3 36, 31
4 40, 41, 44, 45
5 58, 51
6 60, 67, 66
7
8 89
9 99
Đuôi
0 40, 60
1 41, 31, 51
2
3
4 24, 44
5 45
6 36, 66
7 17, 67
8 58, 18
9 89, 99, 19, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/06/2023

ĐB 062857
Nhất 17353
Nhì 11808
Ba 63972 56593
59397 74338 28469 34691
75206 09765 43873
Năm 3835
Sáu 8696 9877 6196
Bảy 975
Tám 97
Đầu
0 08, 06
1
2
3 38, 35
4
5 57, 53
6 69, 65
7 72, 73, 77, 75
8
9 93, 97, 91, 96, 96, 97
Đuôi
0
1 91
2 72
3 53, 93, 73
4
5 65, 35, 75
6 06, 96, 96
7 57, 97, 77, 97
8 08, 38
9 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/06/2023

ĐB 054076
Nhất 60969
Nhì 64054
Ba 55511 14609
09101 34885 81170 40849
73324 73963 67924
Năm 5023
Sáu 7498 2178 9346
Bảy 680
Tám 01
Đầu
0 09, 01, 01
1 11
2 24, 24, 23
3
4 49, 46
5 54
6 69, 63
7 76, 70, 78
8 85, 80
9 98
Đuôi
0 70, 80
1 11, 01, 01
2
3 63, 23
4 54, 24, 24
5 85
6 76, 46
7
8 98, 78
9 69, 09, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/05/2023

ĐB 569179
Nhất 72488
Nhì 11719
Ba 51898 25004
89620 55868 80915 13955
47539 03740 99430
Năm 8513
Sáu 4585 8129 8932
Bảy 729
Tám 00
Đầu
0 04, 00
1 19, 15, 13
2 20, 29, 29
3 39, 30, 32
4 40
5 55
6 68
7 79
8 88, 85
9 98
Đuôi
0 20, 40, 30, 00
1
2 32
3 13
4 04
5 15, 55, 85
6
7
8 88, 98, 68
9 79, 19, 39, 29, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/05/2023

ĐB 723029
Nhất 74030
Nhì 02673
Ba 47972 20969
89928 42398 47379 61674
00395 96772 98475
Năm 2220
Sáu 4329 9594 0315
Bảy 453
Tám 30
Đầu
0
1 15
2 29, 28, 20, 29
3 30, 30
4
5 53
6 69
7 73, 72, 79, 74, 72, 75
8
9 98, 95, 94
Đuôi
0 30, 20, 30
1
2 72, 72
3 73, 53
4 74, 94
5 95, 75, 15
6
7
8 28, 98
9 29, 69, 79, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/05/2023

ĐB 320593
Nhất 61385
Nhì 06540
Ba 34293 51414
47477 31966 86013 03168
93554 50604 75944
Năm 3121
Sáu 3289 6178 5459
Bảy 945
Tám 89
Đầu
0 04
1 14, 13
2 21
3
4 40, 44, 45
5 54, 59
6 66, 68
7 77, 78
8 85, 89, 89
9 93, 93
Đuôi
0 40
1 21
2
3 93, 93, 13
4 14, 54, 04, 44
5 85, 45
6 66
7 77
8 68, 78
9 89, 59, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/05/2023

ĐB 791458
Nhất 81491
Nhì 78395
Ba 00590 74522
14406 95286 61037 55561
22020 58134 32130
Năm 1933
Sáu 4708 4817 9938
Bảy 205
Tám 61
Đầu
0 06, 08, 05
1 17
2 22, 20
3 37, 34, 30, 33, 38
4
5 58
6 61, 61
7
8 86
9 91, 95, 90
Đuôi
0 90, 20, 30
1 91, 61, 61
2 22
3 33
4 34
5 95, 05
6 06, 86
7 37, 17
8 58, 08, 38
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/04/2023

ĐB 400766
Nhất 68626
Nhì 85228
Ba 28999 83454
11455 85050 90945 54902
28067 11094 80485
Năm 5686
Sáu 5318 8728 7015
Bảy 639
Tám 16
Đầu
0 02
1 18, 15, 16
2 26, 28, 28
3 39
4 45
5 54, 55, 50
6 66, 67
7
8 85, 86
9 99, 94
Đuôi
0 50
1
2 02
3
4 54, 94
5 55, 45, 85, 15
6 66, 26, 86, 16
7 67
8 28, 18, 28
9 99, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/04/2023

ĐB 183209
Nhất 43707
Nhì 19673
Ba 92189 32317
16507 30341 97516 86455
13494 01823 62956
Năm 9869
Sáu 0021 8394 9663
Bảy 590
Tám 59
Đầu
0 09, 07, 07
1 17, 16
2 23, 21
3
4 41
5 55, 56, 59
6 69, 63
7 73
8 89
9 94, 94, 90
Đuôi
0 90
1 41, 21
2
3 73, 23, 63
4 94, 94
5 55
6 16, 56
7 07, 17, 07
8
9 09, 89, 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/04/2023

ĐB 298062
Nhất 64885
Nhì 85302
Ba 67650 87462
61216 78048 23497 21843
82950 01871 32094
Năm 1076
Sáu 5930 2854 8478
Bảy 601
Tám 81
Đầu
0 02, 01
1 16
2
3 30
4 48, 43
5 50, 50, 54
6 62, 62
7 71, 76, 78
8 85, 81
9 97, 94
Đuôi
0 50, 50, 30
1 71, 01, 81
2 62, 02, 62
3 43
4 94, 54
5 85
6 16, 76
7 97
8 48, 78
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/04/2023

ĐB 705710
Nhất 91756
Nhì 80128
Ba 37766 22314
21658 15221 89346 24019
66487 20013 95893
Năm 7439
Sáu 2341 8405 9210
Bảy 700
Tám 87
Đầu
0 05, 00
1 10, 14, 19, 13, 10
2 28, 21
3 39
4 46, 41
5 56, 58
6 66
7
8 87, 87
9 93
Đuôi
0 10, 10, 00
1 21, 41
2
3 13, 93
4 14
5 05
6 56, 66, 46
7 87, 87
8 28, 58
9 19, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 31/03/2023

ĐB 004504
Nhất 92328
Nhì 74324
Ba 10744 66603
67680 85903 23718 57943
30201 41720 70803
Năm 3945
Sáu 3915 1993 3327
Bảy 765
Tám 17
Đầu
0 04, 03, 03, 01, 03
1 18, 15, 17
2 28, 24, 20, 27
3
4 44, 43, 45
5
6 65
7
8 80
9 93
Đuôi
0 80, 20
1 01
2
3 03, 03, 43, 03, 93
4 04, 24, 44
5 45, 15, 65
6
7 27, 17
8 28, 18
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/03/2023

ĐB 396334
Nhất 94081
Nhì 10299
Ba 71550 68852
37138 41695 33172 30070
63830 14003 32543
Năm 9545
Sáu 9078 0907 4674
Bảy 062
Tám 97
Đầu
0 03, 07
1
2
3 34, 38, 30
4 43, 45
5 50, 52
6 62
7 72, 70, 78, 74
8 81
9 99, 95, 97
Đuôi
0 50, 70, 30
1 81
2 52, 72, 62
3 03, 43
4 34, 74
5 95, 45
6
7 07, 97
8 38, 78
9 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/03/2023

ĐB 795055
Nhất 84304
Nhì 98259
Ba 38589 18105
08067 86126 06286 92239
77614 66622 18831
Năm 8997
Sáu 3700 7341 4233
Bảy 618
Tám 85
Đầu
0 04, 05, 00
1 14, 18
2 26, 22
3 39, 31, 33
4 41
5 55, 59
6 67
7
8 89, 86, 85
9 97
Đuôi
0 00
1 31, 41
2 22
3 33
4 04, 14
5 55, 05, 85
6 26, 86
7 67, 97
8 18
9 59, 89, 39

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/03/2023

ĐB 565937
Nhất 99682
Nhì 37544
Ba 39537 92742
77264 07833 05533 63664
90898 93243 12624
Năm 6259
Sáu 7801 8746 8220
Bảy 533
Tám 44
Đầu
0 01
1
2 24, 20
3 37, 37, 33, 33, 33
4 44, 42, 43, 46, 44
5 59
6 64, 64
7
8 82
9 98
Đuôi
0 20
1 01
2 82, 42
3 33, 33, 43, 33
4 44, 64, 64, 24, 44
5
6 46
7 37, 37
8 98
9 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/03/2023

ĐB 807756
Nhất 92020
Nhì 46811
Ba 60924 22099
16678 88327 88210 49445
75414 82358 90491
Năm 5968
Sáu 4262 1737 0896
Bảy 235
Tám 93
Đầu
0
1 11, 10, 14
2 20, 24, 27
3 37, 35
4 45
5 56, 58
6 68, 62
7 78
8
9 99, 91, 96, 93
Đuôi
0 20, 10
1 11, 91
2 62
3 93
4 24, 14
5 45, 35
6 56, 96
7 27, 37
8 78, 58, 68
9 99

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Ninh Thuận. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Ninh Thuận 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày?

Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày thế nào?

Xổ số Ninh Thuận 60 ngày – Kết quả XSNT 60 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSNT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSNT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Ninh Thuận 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.