Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
62 5 Lần 5.56%
46 3 Lần 3.33%
58 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
11 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 19/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
62 5 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
89 6 Không tăng
15 5 Giảm 1
62 5 Không tăng
11 4 Không tăng
27 4 Không tăng
29 4 Không tăng
31 4 Giảm 1
58 4 Tăng 1
69 4 Tăng 2
70 4 Không tăng
86 4 Giảm 1
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 11 Không tăng
89 11 Không tăng
94 11 Không tăng
11 10 Tăng 1
29 10 Không tăng
61 10 Không tăng
62 10 Không tăng
64 10 Không tăng
18 9 Giảm 1
25 9 Không tăng
37 9 Tăng 2
95 9 Không tăng
26 8 Không tăng
27 8 Không tăng
46 8 Tăng 1
65 8 Không tăng
66 8 Không tăng
83 8 Giảm 1
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 11: 2 Kỳ
  • 58: 2 Kỳ
  • 46: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
12 Lần Tăng 2
0
Tăng 1 18 Lần
24 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 16 Lần
20 Lần Giảm 1
2
Giảm 1 18 Lần
17 Lần Tăng 3
3
Không tăng 9 Lần
14 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 22 Lần
22 Lần Giảm 1
5
Giảm 5 11 Lần
18 Lần Không tăng
6
Không tăng 24 Lần
14 Lần Giảm 1
7
Tăng 3 17 Lần
23 Lần Giảm 2
8
Tăng 3 21 Lần
16 Lần Tăng 2
9
Tăng 1 24 Lần