Xổ số Ninh Thuận 30 ngày – Kết quả XSNT 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/04/2024

ĐB 231269
Nhất 98096
Nhì 62139
Ba 86811 87469
99298 93081 69100 22458
03046 68537 39233
Năm 1437
Sáu 6556 6128 2687
Bảy 604
Tám 30
Đầu
0 00, 04
1 11
2 28
3 39, 37, 33, 37, 30
4 46
5 58, 56
6 69, 69
7
8 81, 87
9 96, 98
Đuôi
0 00, 30
1 11, 81
2
3 33
4 04
5
6 96, 46, 56
7 37, 37, 87
8 98, 58, 28
9 69, 39, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/04/2024

ĐB 465562
Nhất 60755
Nhì 80946
Ba 01238 79710
88915 35060 19958 38918
53011 90658 39844
Năm 2465
Sáu 4136 4720 1163
Bảy 827
Tám 57
Đầu
0
1 10, 15, 18, 11
2 20, 27
3 38, 36
4 46, 44
5 55, 58, 58, 57
6 62, 60, 65, 63
7
8
9
Đuôi
0 10, 60, 20
1 11
2 62
3 63
4 44
5 55, 15, 65
6 46, 36
7 27, 57
8 38, 58, 18, 58
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/04/2024

ĐB 329648
Nhất 67016
Nhì 89873
Ba 21591 27099
77729 98724 74314 90089
20716 79131 27889
Năm 8678
Sáu 1159 6357 5270
Bảy 062
Tám 74
Đầu
0
1 16, 14, 16
2 29, 24
3 31
4 48
5 59, 57
6 62
7 73, 78, 70, 74
8 89, 89
9 91, 99
Đuôi
0 70
1 91, 31
2 62
3 73
4 24, 14, 74
5
6 16, 16
7 57
8 48, 78
9 99, 29, 89, 89, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/03/2024

ĐB 417381
Nhất 00822
Nhì 06384
Ba 29227 64534
00850 61398 68514 56449
94286 82413 55070
Năm 4701
Sáu 7047 8380 3494
Bảy 119
Tám 26
Đầu
0 01
1 14, 13, 19
2 22, 27, 26
3 34
4 49, 47
5 50
6
7 70
8 81, 84, 86, 80
9 98, 94
Đuôi
0 50, 70, 80
1 81, 01
2 22
3 13
4 84, 34, 14, 94
5
6 86, 26
7 27, 47
8 98
9 49, 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/03/2024

ĐB 809490
Nhất 91920
Nhì 29944
Ba 65017 04262
55618 32694 25926 09462
06146 98668 51894
Năm 4662
Sáu 2225 3609 4287
Bảy 948
Tám 75
Đầu
0 09
1 17, 18
2 20, 26, 25
3
4 44, 46, 48
5
6 62, 62, 68, 62
7 75
8 87
9 90, 94, 94
Đuôi
0 90, 20
1
2 62, 62, 62
3
4 44, 94, 94
5 25, 75
6 26, 46
7 17, 87
8 18, 68, 48
9 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/03/2024

ĐB 974278
Nhất 14509
Nhì 34641
Ba 16428 78129
58372 48786 75727 57454
99476 37257 94615
Năm 5227
Sáu 1869 6209 6929
Bảy 064
Tám 56
Đầu
0 09, 09
1 15
2 28, 29, 27, 27, 29
3
4 41
5 54, 57, 56
6 69, 64
7 78, 72, 76
8 86
9
Đuôi
0
1 41
2 72
3
4 54, 64
5 15
6 86, 76, 56
7 27, 57, 27
8 78, 28
9 09, 29, 69, 09, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/03/2024

ĐB 648970
Nhất 29990
Nhì 38290
Ba 57282 51615
95853 86486 12789 08910
18087 87377 97752
Năm 6169
Sáu 3266 5758 9084
Bảy 059
Tám 16
Đầu
0
1 15, 10, 16
2
3
4
5 53, 52, 58, 59
6 69, 66
7 70, 77
8 82, 86, 89, 87, 84
9 90, 90
Đuôi
0 70, 90, 90, 10
1
2 82, 52
3 53
4 84
5 15
6 86, 66, 16
7 87, 77
8 58
9 89, 69, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/03/2024

ĐB 173882
Nhất 04572
Nhì 96629
Ba 98224 98984
12589 37131 41689 77664
64511 55151 52122
Năm 7953
Sáu 6281 9237 5398
Bảy 650
Tám 17
Đầu
0
1 11, 17
2 29, 24, 22
3 31, 37
4
5 51, 53, 50
6 64
7 72
8 82, 84, 89, 89, 81
9 98
Đuôi
0 50
1 31, 11, 51, 81
2 82, 72, 22
3 53
4 24, 84, 64
5
6
7 37, 17
8 98
9 29, 89, 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/02/2024

ĐB 706092
Nhất 46249
Nhì 14656
Ba 92615 68612
87483 88742 56296 15808
40970 43194 34286
Năm 6211
Sáu 4648 9250 3838
Bảy 036
Tám 15
Đầu
0 08
1 15, 12, 11, 15
2
3 38, 36
4 49, 42, 48
5 56, 50
6
7 70
8 83, 86
9 92, 96, 94
Đuôi
0 70, 50
1 11
2 92, 12, 42
3 83
4 94
5 15, 15
6 56, 96, 86, 36
7
8 08, 48, 38
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/02/2024

ĐB 143106
Nhất 45504
Nhì 85035
Ba 07192 23676
17033 55543 09031 13812
17608 74106 59531
Năm 3405
Sáu 8552 4464 3824
Bảy 489
Tám 61
Đầu
0 06, 04, 08, 06, 05
1 12
2 24
3 35, 33, 31, 31
4 43
5 52
6 64, 61
7 76
8 89
9 92
Đuôi
0
1 31, 31, 61
2 92, 12, 52
3 33, 43
4 04, 64, 24
5 35, 05
6 06, 76, 06
7
8 08
9 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/02/2024

ĐB 189383
Nhất 17545
Nhì 40211
Ba 67034 11440
04751 15882 47786 31959
41859 34265 49025
Năm 4276
Sáu 5184 4065 3131
Bảy 715
Tám 26
Đầu
0
1 11, 15
2 25, 26
3 34, 31
4 45, 40
5 51, 59, 59
6 65, 65
7 76
8 83, 82, 86, 84
9
Đuôi
0 40
1 11, 51, 31
2 82
3 83
4 34, 84
5 45, 65, 25, 65, 15
6 86, 76, 26
7
8
9 59, 59

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/02/2024

ĐB 725861
Nhất 17275
Nhì 12351
Ba 63767 29769
26919 53748 49383 26390
51034 90437 75704
Năm 5035
Sáu 2686 3979 0425
Bảy 128
Tám 76
Đầu
0 04
1 19
2 25, 28
3 34, 37, 35
4 48
5 51
6 61, 67, 69
7 75, 79, 76
8 83, 86
9 90
Đuôi
0 90
1 61, 51
2
3 83
4 34, 04
5 75, 35, 25
6 86, 76
7 67, 37
8 48, 28
9 69, 19, 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/01/2024

ĐB 793295
Nhất 05766
Nhì 25889
Ba 98009 90732
74388 91621 36440 94862
91468 18118 61943
Năm 6351
Sáu 3425 5777 6369
Bảy 064
Tám 37
Đầu
0 09
1 18
2 21, 25
3 32, 37
4 40, 43
5 51
6 66, 62, 68, 69, 64
7 77
8 89, 88
9 95
Đuôi
0 40
1 21, 51
2 32, 62
3 43
4 64
5 95, 25
6 66
7 77, 37
8 88, 68, 18
9 89, 09, 69

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/01/2024

ĐB 385198
Nhất 51366
Nhì 79575
Ba 90349 09516
24998 09020 51266 47561
68416 42983 45653
Năm 3102
Sáu 2280 2834 3543
Bảy 976
Tám 40
Đầu
0 02
1 16, 16
2 20
3 34
4 49, 43, 40
5 53
6 66, 66, 61
7 75, 76
8 83, 80
9 98, 98
Đuôi
0 20, 80, 40
1 61
2 02
3 83, 53, 43
4 34
5 75
6 66, 16, 66, 16, 76
7
8 98, 98
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/01/2024

ĐB 413037
Nhất 16332
Nhì 34584
Ba 94039 93804
78494 90961 99371 82861
62053 27997 30015
Năm 8206
Sáu 6499 6087 6447
Bảy 411
Tám 35
Đầu
0 04, 06
1 15, 11
2
3 37, 32, 39, 35
4 47
5 53
6 61, 61
7 71
8 84, 87
9 94, 97, 99
Đuôi
0
1 61, 71, 61, 11
2 32
3 53
4 84, 04, 94
5 15, 35
6 06
7 37, 97, 87, 47
8
9 39, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/01/2024

ĐB 355850
Nhất 66575
Nhì 76794
Ba 70964 01730
81057 92661 55521 75639
78872 16199 04725
Năm 7352
Sáu 2428 6826 2190
Bảy 146
Tám 82
Đầu
0
1
2 21, 25, 28, 26
3 30, 39
4 46
5 50, 57, 52
6 64, 61
7 75, 72
8 82
9 94, 99, 90
Đuôi
0 50, 30, 90
1 61, 21
2 72, 52, 82
3
4 94, 64
5 75, 25
6 26, 46
7 57
8 28
9 39, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/12/2023

ĐB 616590
Nhất 07657
Nhì 41795
Ba 85766 86949
93457 53637 60605 00795
18595 43646 15584
Năm 8120
Sáu 4724 0161 2314
Bảy 962
Tám 82
Đầu
0 05
1 14
2 20, 24
3 37
4 49, 46
5 57, 57
6 66, 61, 62
7
8 84, 82
9 90, 95, 95, 95
Đuôi
0 90, 20
1 61
2 62, 82
3
4 84, 24, 14
5 95, 05, 95, 95
6 66, 46
7 57, 57, 37
8
9 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/12/2023

ĐB 609514
Nhất 47865
Nhì 51549
Ba 19929 71103
61295 35445 21216 40283
24647 00615 65968
Năm 9732
Sáu 4332 1697 3408
Bảy 972
Tám 18
Đầu
0 03, 08
1 14, 16, 15, 18
2 29
3 32, 32
4 49, 45, 47
5
6 65, 68
7 72
8 83
9 95, 97
Đuôi
0
1
2 32, 32, 72
3 03, 83
4 14
5 65, 95, 45, 15
6 16
7 47, 97
8 68, 08, 18
9 49, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/12/2023

ĐB 666650
Nhất 47619
Nhì 11661
Ba 71560 89834
51683 63929 12830 67015
71219 15001 35952
Năm 6565
Sáu 9900 3311 2393
Bảy 028
Tám 49
Đầu
0 01, 00
1 19, 15, 19, 11
2 29, 28
3 34, 30
4 49
5 50, 52
6 61, 60, 65
7
8 83
9 93
Đuôi
0 50, 60, 30, 00
1 61, 01, 11
2 52
3 83, 93
4 34
5 15, 65
6
7
8 28
9 19, 29, 19, 49

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/12/2023

ĐB 435861
Nhất 89123
Nhì 98326
Ba 72162 83589
02226 81018 01999 21008
47848 86893 40905
Năm 3613
Sáu 5479 8848 9073
Bảy 934
Tám 18
Đầu
0 08, 05
1 18, 13, 18
2 23, 26, 26
3 34
4 48, 48
5
6 61, 62
7 79, 73
8 89
9 99, 93
Đuôi
0
1 61
2 62
3 23, 93, 13, 73
4 34
5 05
6 26, 26
7
8 18, 08, 48, 48, 18
9 89, 99, 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/12/2023

ĐB 000736
Nhất 99789
Nhì 01620
Ba 02140 42326
58344 97731 00785 15418
21396 39244 35309
Năm 3913
Sáu 5285 9513 4584
Bảy 645
Tám 44
Đầu
0 09
1 18, 13, 13
2 20, 26
3 36, 31
4 40, 44, 44, 45, 44
5
6
7
8 89, 85, 85, 84
9 96
Đuôi
0 20, 40
1 31
2
3 13, 13
4 44, 44, 84, 44
5 85, 85, 45
6 36, 26, 96
7
8 18
9 89, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/11/2023

ĐB 419588
Nhất 02870
Nhì 29994
Ba 25955 65598
87543 25335 40537 34751
95135 83085 50164
Năm 6179
Sáu 6578 0864 0081
Bảy 396
Tám 68
Đầu
0
1
2
3 35, 37, 35
4 43
5 55, 51
6 64, 64, 68
7 70, 79, 78
8 88, 85, 81
9 94, 98, 96
Đuôi
0 70
1 51, 81
2
3 43
4 94, 64, 64
5 55, 35, 35, 85
6 96
7 37
8 88, 98, 78, 68
9 79

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/11/2023

ĐB 829996
Nhất 10094
Nhì 90147
Ba 52425 91935
86380 67717 53025 25554
63104 24554 77464
Năm 0734
Sáu 3378 4255 1495
Bảy 056
Tám 15
Đầu
0 04
1 17, 15
2 25, 25
3 35, 34
4 47
5 54, 54, 55, 56
6 64
7 78
8 80
9 96, 94, 95
Đuôi
0 80
1
2
3
4 94, 54, 04, 54, 64, 34
5 25, 35, 25, 55, 95, 15
6 96, 56
7 47, 17
8 78
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/11/2023

ĐB 317566
Nhất 08005
Nhì 75911
Ba 07079 67310
59099 34927 05189 68308
17574 05639 13726
Năm 0341
Sáu 3367 1962 7865
Bảy 546
Tám 99
Đầu
0 05, 08
1 11, 10
2 27, 26
3 39
4 41, 46
5
6 66, 67, 62, 65
7 79, 74
8 89
9 99, 99
Đuôi
0 10
1 11, 41
2 62
3
4 74
5 05, 65
6 66, 26, 46
7 27, 67
8 08
9 79, 99, 89, 39, 99

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/11/2023

ĐB 659770
Nhất 31696
Nhì 72188
Ba 49053 09210
18095 76088 90005 22925
43829 70639 73215
Năm 5929
Sáu 5047 5268 7271
Bảy 462
Tám 29
Đầu
0 05
1 10, 15
2 25, 29, 29, 29
3 39
4 47
5 53
6 68, 62
7 70, 71
8 88, 88
9 96, 95
Đuôi
0 70, 10
1 71
2 62
3 53
4
5 95, 05, 25, 15
6 96
7 47
8 88, 88, 68
9 29, 39, 29, 29

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/10/2023

ĐB 037217
Nhất 58438
Nhì 01523
Ba 08192 80483
93876 86832 52007 63980
96867 75481 79158
Năm 1070
Sáu 6789 2905 2027
Bảy 256
Tám 64
Đầu
0 07, 05
1 17
2 23, 27
3 38, 32
4
5 58, 56
6 67, 64
7 76, 70
8 83, 80, 81, 89
9 92
Đuôi
0 80, 70
1 81
2 92, 32
3 23, 83
4 64
5 05
6 76, 56
7 17, 07, 67, 27
8 38, 58
9 89

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/10/2023

ĐB 133103
Nhất 56260
Nhì 12463
Ba 86814 80049
47223 37703 41888 58991
87594 88027 79466
Năm 6374
Sáu 3398 1803 0342
Bảy 909
Tám 23
Đầu
0 03, 03, 03, 09
1 14
2 23, 27, 23
3
4 49, 42
5
6 60, 63, 66
7 74
8 88
9 91, 94, 98
Đuôi
0 60
1 91
2 42
3 03, 63, 23, 03, 03, 23
4 14, 94, 74
5
6 66
7 27
8 88, 98
9 49, 09

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/10/2023

ĐB 486236
Nhất 80612
Nhì 23446
Ba 18711 96851
52351 06064 95554 76957
38125 94285 27956
Năm 5430
Sáu 1972 4073 5494
Bảy 906
Tám 12
Đầu
0 06
1 12, 11, 12
2 25
3 36, 30
4 46
5 51, 51, 54, 57, 56
6 64
7 72, 73
8 85
9 94
Đuôi
0 30
1 11, 51, 51
2 12, 72, 12
3 73
4 64, 54, 94
5 25, 85
6 36, 46, 56, 06
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/10/2023

ĐB 434602
Nhất 64883
Nhì 36661
Ba 48187 88120
44744 31742 81710 87520
94195 37463 28319
Năm 5844
Sáu 9411 3918 9465
Bảy 986
Tám 98
Đầu
0 02
1 10, 19, 11, 18
2 20, 20
3
4 44, 42, 44
5
6 61, 63, 65
7
8 83, 87, 86
9 95, 98
Đuôi
0 20, 10, 20
1 61, 11
2 02, 42
3 83, 63
4 44, 44
5 95, 65
6 86
7 87
8 18, 98
9 19

Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/09/2023

ĐB 987446
Nhất 20929
Nhì 83765
Ba 97214 38009
05658 85428 13985 41537
10366 17606 70618
Năm 4578
Sáu 5827 5595 7194
Bảy 848
Tám 00
Đầu
0 09, 06, 00
1 14, 18
2 29, 28, 27
3 37
4 46, 48
5 58
6 65, 66
7 78
8 85
9 95, 94
Đuôi
0 00
1
2
3
4 14, 94
5 65, 85, 95
6 46, 66, 06
7 37, 27
8 58, 28, 18, 78, 48
9 29, 09

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Ninh Thuận 30 ngày – Kết quả XSNT 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Ninh Thuận. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Ninh Thuận 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày?

Xổ số Ninh Thuận 30 ngày – Kết quả XSNT 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày thế nào?

Xổ số Ninh Thuận 30 ngày – Kết quả XSNT 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSNT 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSNT 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.